Câu hỏi vấn – đáp Phật học ngày 10/05

Trong buổi vấn đáp Phật học vào ngày 10 tháng 05, Thầy có nhận được các câu hỏi sau, mong quý Phật tử vân tập tại chùa Hòa Quang lúc 19 giờ ngày 10 tháng 05 (15 tháng 4 Âm lịch) để tham gia buổi sinh hoạt thường kỳ của Bổn tự:

Câu 1: Xin Thầy hoan hỷ giải thích sự khác nhau giữa hai từ “Phật Đản” và “Phật lịch”.

Câu 2: Con nghe nói trong buổi lễ Phật Đản có nghi thức “tắm Phật” nhưng con không hiểu ý nghĩa của nghi thức này, xin Thầy giải thích cho con rõ.

Câu 3: Vao dịp rằm tháng 4 con thường thấy ở lễ đài hoặc các phông treo thường có hình đức Phật đứng trên đóa hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Hình ảnh trên có ý nghĩa gì? Xin Thầy giải thích cho con rõ ý nghĩa của bức ảnh ấy?

__________________________________

Chùa Hòa Quang

Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam./.

Chia sẻ Bài viết này

Bình luận bài viết

*